DIN OFICIU
 

- Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Ministerului Public.

- Structura organizatorică, atributiile tuturor departamentelor

- Program de funcţionare şi audienţe

- Nume - prenume persoane din conducere si persoane responsabile de furnizarea informaţiilor de interes public

- Coordonatele instituţiei, denumire, sediu, număr telefon, fax, mail, pagina de internet.

- Surse financiare, buget-bilanţ contabil.

- Programe si strategii

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

- Hotarārea nr. 123/2002 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001

 
 

MODELE DE CERERI PENTRU JUSTITIABILI

 
   

  © Copyright 2006 PICCJ.