COMUNICAT

09.03.2020

 

 

 

Având în vedere necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de COVID-19 și de gripa sezonieră, pentru asigurarea sănătății și securității în muncă, pentru desfășurarea în bune condiții a activității curente,

Luând în considerare existența unor modalități alternative de transmitere a sesizărilor, cererilor și memoriilor adresate Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași și unităților de parchet subordonate, respectiv prin poștă, fax, e-mail sau prin depunere la cutiile poștale amplasate în exteriorul sediilor unităților de parchet,

Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași a decis luarea unui set de măsuri, care intră în vigoare pe data de 10 martie 2020, după cum urmează:

1 - în perioada 10 martie – 03 aprilie 2020, programul nemijlocit cu publicul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași și unitățile de parchet subordonate se suspendă;

2 - fiecare unitate va prelua de cel puțin două ori pe zi înscrisurile depuse la cutiile poștale amplasate în exteriorul sediilor unităților de parchet, respectiv la ora 10.00 și la ora 15.30;

3 - se recomandă ca persoanele aflate în incinta unităților de parchet să stea la o distanță de circa 1 metru una față de cealaltă;

4 - se recomandă justițiabililor, avocaților să utilizeze canalele de corespondență de la distanță: e-mail, fax, poștă ori cutiile poștale amplasate în exteriorul sediilor unităților de parchet;

5 - încăperile, holurile vor fi dezinfectate zilnic cu soluție eficace împotriva virusurilor;

6 - fiecare baie/toaletă va fi prevăzută cu recipiente conținând dezinfectant pentru mâini și tegumente;

7 -  măsurile dispuse vor fi reevaluate în Comitetul pentru Securitate și Sănătate în Muncă constituit la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, convocat pentru data de 02 aprilie 2020.

 

 

 

 

 

Prim procuror,

Mihaela Apostol